Centrul de Studii si Cercetari Brasov

Centrul de Studii si Cercetari Brasov vine in intampinarea nevoilor dumneavoastra de a va specializa si de a va fi recunoscute cunostintele in domeniul achizitiilor publice prin organizarea cursului:

 

EXPERT ACHIZITII PUBLICE (cod COR 214 946)

Pensiunea Casa Ezio, zona Sacele – Dambul Morii

 

Tematica abordata:

 • Programul anual al achizitiilor publice – instrument de management in cadrul autoritatii contractante;
 • Compartimentul de achizitii publice. Organizare si atributii;
 • Stabilirea procedurii adecvate pentru atribuirea contractului public. Modalitati de accelerare a procedurilor de achizitie publica; Acordul cadru – modalitate speciala de realizare a unei achizitii publice;
 • Intocmirea documentatiei de atribuire: stabilirea cerintelor minime de calificare in functie de tipul contractului, caietul de sarcini;
 • Noi reglementari in constituirea garantiilor de participare si de buna executie in cadrul procesului de achizitie publica.
 • Pasi de urmat in derularea procedurilor de atribuire off-line si on-line.
 • Evaluarea candidaturilor/ofertelor si desemnarea ofertei castigatoare; Rezolvarea situatiilor in care se primeste o ofera subevaluata; Masuri ce trebuie adoptate in cazul unei oferte care depaseste valoarea estimata.
 • Modalitati de atribuire prin SEAP. Proceduri on-line. Aplicatie practica.
 • Stabilirea clauzelor contractului de achizitie publica; modalitati de ajustare a pretului contractului de achizitie; acte aditionale; documente constatatoare;
 • Evitarea contestatiilor in procesul de achizitiie publica. Rezolvarea contestatiilor la CNSC.
 • Evitarea incalcarii prevederilor legislative privind achizitiile publice.
 • Studii de caz, discutii libere si solutii la problemele ridicate de participanti.

 

Obiectivul cursului: specializarea personalului implicat in atribuirea contractului de achizitie publica.

 

Diploma este recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si avizata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si se obtine doar in urma absolvirii examenului final.

 

Cine poate participa?

Programul de pregatire se adreseaza atat autoritatilor contractante care efectueaza achizitii publice, personalului din cadrul societatilor comerciale care participa la procedurile de achizitii publice, precum si firmelor private care beneficiaza de finantari europene si care trebuie sa realizeze achizitii conform legislatiei specifice acestui domeniu.

 

Se pot inscrie doar persoane cu studii superioare, cu diploma de licenta (conditie impusa de standardul ocupational).

 

Documente solicitate pentru inscriere:

 • formularul de inscriere;
 • copie dupa diploma de studii superioare (pentru asigurarea conformitatii cu originalul se va prezenta copia legalizata sau diploma in original);
 • copie buletin / carte de identitate;
 • copie certificat de nastere;
 • scrisoare de motivatie (formular tipizat);
 • chestionar de evaluare a nevoilor de instruire (formular tipizat);

 

Inscrierea la curs se face in urma expedierii prin fax sau e-mail a documentelor solicitate mai sus. Grupa se formeaza in ordinea inscrierii si in limita locurilor disponibile.

 

Pentru mai multe informatii referitoare la modul de desfasurare al acestui program sau pentru a solicita formularul de inscriere, va rugam sa ne contactati la

tel.: 0268/549701, int. 138, tel./fax: 0268/549821.

 

Persoana de contact: Pinaru Edit – edit.pinaru@csc-bv.ro, tel. 0746/270 214.