Centrul de Studii și Cercetări - Brasov

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat a versiunea finala pentru  “Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorităţii de investiţie 2.1 – microîntreprinderi”. O scurtă prezentare a posibilităţii de finanţare o regăsiţi  aici Microîntreprinderi-rezumat ghid FINAL.

Codurile CAEN pentru care se acordă finaţare în cadrul acestui program sunt cele cuprinse în Anexa2.Lista_domenii_eligibile.

Criteriile de evaluare tehnică şi financiară a proiectelor sunt punctate conform Anexa4.Grila_ETF.