consultanta pentru obtinerea de finantari

Etapele pe care le parcurgem in perioada acordarii de consultanta pentru obtinerea de finantari rambursabile / nerambursabile:

 1. Analiza situatiei actuale si evaluarea necesitatii/oportunitatii organizatiei dvs.
 2. Identificarea programului de finantare care sa raspunda cel mai bine obiectivelor organizatiei dvs.
 3. Prezentarea scenariilor de proiecte
 4. Analiza eligibilitatii organizatiei dvs prin prisma programului de finantare
 5. Stabilirea conditiilor de colaborare si semnarea contractului de consultanta
 6. Derularea contractului de consultanta.

Contractul de consultanta poate fi incheiat atat in scopul realizarii documentatiei necesare pentru accesarea unui program de finantare cat si pentru implementarea proiectului finantat.

 

A. CONSULTANTA PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIEI necesare accesarii unui program de finantare presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

 1. Realizarea de cercetari si culegerea de informatii ( atat din interiorul cat si din exteriorul organizatiei dvs.) in domeniul in care se se va realiza proiectul
 2. Analiza si prelucrarea informatiilor obtinute, conform capitolelor din cererea de finantare
 3. Identificarea celor mai bune oferte si analiza conditiilor de achizitii pentru bunuri si servicii necesare pentru proiect
 4. Elaborarea propriu-zisa a propunerii de finantare (cererea de finantare, studiu de fezabilitate, plan de afaceri, matricea cadru logic, bugetul)

 

B. CONSULTANTA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI presupune:

 • Asistenta in organizarea procedurilor de achizitii de bunuri, lucrari sau servicii (elaborare caiet de sarcini si intocmire dosar de achizitii)
 • Elaborare rapoarte intermediare si finale, tehnice si financiare
 • Consultanta financiara si intocmire cereri de plata.