Centrul de Studii si Cercetari - Consultanta in afaceri

Oferta noastra de consultanta pentru afaceri vizeaza urmatoarele activitati:

  • Consultanta pentru identificarea nevoilor clientului;
  • Identificarea oportunitatilor de finantare a proiectelor de interes pentru clienti si acordarea de consultanta generala in acest domeniu;
  • Elaborarea de planuri de afaceri si studii de fezabilitate;
  • Elaborarea documentelor specifice accesarii programelor de finantare: cereri de finantare, bugete, matrici logice, formulare de identificare financiare, declaratii si descrieri ale situatiei economico- financiare ale clientilor;
  • Urmarirea incadrarii in cerintele finantatorilor a tuturor actiunilor si documentelor furnizate de: client, institurii ale statului, alti specialisti implicati in elaborarea documentelor de accesare si elaborarea dosarelor de accesare a fondurilor nerambursabile;
  • Consultanta pentru derularea achizitiilor conform O.G 34/2006 privind achizitiile publice;
  • Elaborarea documentelor specifice implementarii proiectelor: rapoare tehnice si financiare, cereri de decont, dosare de justificare a cheltuielilor, alte documente solicitate de finentator in procesul de implementare;
  • Consultanta pentru identificarea de oportunitati de dezvoltare.